Hvorfor er det viktigere å ha uendelig mange valg, enn å ta noen av dem? Husk, å ikke velge er også et valg...


Verdien av stillhet

Stillheten er truet, og mange finner den skremmende. Det er sørgelig, fordi stillheten har mange kvaliteter. Kvalitetene har kanskje ikke så stor kraft i et forbrukersamfunn, for uttrykket ”shopping i stillhet” klinger litt rart.

Stillhet i forbindelse med friluftsliv finner vi derimot nevnt en rekke steder. Vaagbø (1993) og Stortingsmelding nr. 39 slår fast at fred, ro og stillhet er sterke motivasjonsfaktorer blant de som driver med friluftsliv. Stillheten skaper en kontrast til hverdagens kjas og mas. Hode og kropp får falle til ro. Ganske mange av de spurte i undersøkelsen til Vaagbø legger også noe religiøst i naturmøtet (og stillheten). Går vi tilbake i tiden er det mange som har tenkt denne tanken. Mester Eckhart skal ha skrevet: ”Det finnes ingenting som ligner Gud så mye som stillheten.” Også Mor Teresa har skrevet om stillheten:

Frukten av stillhet er bønn.
Frukten av bønn er tro.
Frukten av tro er kjærlighet.
Frukten av kjærlighet er tjeneste.
Frukten av tjeneste er fred.

I stillheten er det mulig å finne grobunn for refleksjon og nye tanker. Dette burde vi ønsket velkommen i et samfunn som blir mer og mer ensrettet. Vi lar oss drive med i karusellen, og få stiller lenger spørsmål ved tingenes tilstand. I dag er det store forskjeller i verden. Ekstrem fattigdom lever side om side med prangende rikdom. Alternativer til en stadig mer profittorientert kapitalisme blir ikke lenger diskutert. Penger som mål og maktfaktor står stadig sterkere. ”If you can’t count it, it doesn’t count,” er blitt slagordet. Men, det er mye som ikke kan tallfestes: Hvor mye veier et LIV? Hvor mye er et LIV verdt?

Stillheten er truet fra mange hold. Vi får stadig mindre urørt natur. Det er kanskje ikke så mange som tenker så mye over dette i Norge, men faktisk er andelen av det som kalles urørt natur (> 5km til nærmeste tekniske installasjon) redusert fra ca 50% til litt over 10% fra 1900 til 2000 (Kilde: MD). Heldigvis ser det ut som om nasjonalparker og andre typer verneområder kan hindre et ytterligere bortfall. Ikke mange land er så heldige. Flere land i Europa har ikke det vi ville kalle urørt natur i det hele tatt!

Vi lever også stadig mer komplisert. Med det mener jeg at folk stiller større krav. Skiløyper skal være oppkjørt, og formen er sviktende. Det betyr at en del velger ATV (4-hjuling) og scooter for å komme seg frem i naturen. I tillegg til å ødelegge naturen (ATV), så skaper dette støy. Opplevelseskvalitetene endres. Det å være underveis og å være nærværende, er byttet ut med fart og mål. I et slikt regime er stillheten på vikende front.

Bosettingsmønsteret er også blitt helt annerledes. På hundre år har andelen som bor på bygda og i byen blitt snudd opp ned. I 1900 levde 20% av befolkningen i Norge i byer, og 80% på landsbygda. 100 år senere er dette helt motsatt, nå bor 80% av befolkningen i byer. Det gjør noe med støynivået.

Dessuten er bakgrunnsstøy fra radio, TV, stereoanlegg svært vanlig. Vi omgir oss også med tekniske hjelpemidler som avgir lyd – kjøleskap, oppvaskmaskin, vaskemaskin osv. I det offentlige rom (for eksempel på kjøpesentre, frisøren og treningssentre) er det bestandig lyd i bakgrunnen. Hvorfor? Det finnes vel ikke et entydig svar, men dette diktet kanskje fanger opp noe av svaret:

Stillheten
Av: lars@peregrinus.no

Du er savnet!
I en verden fylt av bråk og hastverk er du en trussel.
Mange er blitt redd for deg.
Du er en trussel mot forbruket.
Hvem kan shoppe i stillhet?
Du er en forutsetning for refleksjon og egne tanker.
Dette er farlig i en verden som blir mer og mer ensrettet.
Mange smale veier er blitt til en bred.
De kaller det ”Frihet til å velge” i et mangfold som er blitt borte.
På denne veien er du uønsket.
I stillheten er det mulig å tenke.
I stillheten er det mulig å bli kjent med seg selv.
I stillheten er det mulig å finne andre verdier enn de materielle.
I stillheten er også Du.
Det blir neppe mindre skremmende av den grunn…
Likevel; Du er savnet!
Av noen…

Mer om stillhet:
www.naturliv.no – Her kan du finne mer stoff om friluftsliv og stillhet.
www.stoyforeningen.no – Hjemmesidene til Norsk forening mot støy.
www.stillheten.no – Bare et bilde, men kanskje får du en følelse av stillhet?

Oppdatering:
Den 29. debruar 2008 holdt Lars et foredrag i Lund Kirke i Kristiansand. Tittelen var "Stillheten - en knapp ressurs?". Her kan du finne mer inspirasjon for å verne om stillheten.