Hvorfor er det viktigere å ha uendelig mange valg, enn å ta noen av dem? Husk, å ikke velge er også et valg...


Bokanmeldelse
Penger & Sjel

Penger er merkelige greier. Vi kan ikke riktig si HVA det er, men alle vil ha mer av det. Sjelen er kanskje enda merkeligere. Likevel gjør Per Espen Stoknes et hederlig forsøk på å la begrepene møtes i sin nye bok: Penger & sjel. Det er blitt en bok om synliggjøring av verdier, og sånt liker vi her på m24.no!

Av Lars

Per Espen Stoknes er blitt 40 år, og er utdannet organisasjonspsykolog. Han arbeider nå som førstelektor på BI. Det er mulig at undertegnede er fordomsfull i forhold til BI, men Stoknes er antagelig ikke så veldig representativ for de som jobber der... Ikke for det - Stoknes mener også at penger og marked er vårt beste alternativ, men han mener vi trenger en ny forståelse. Han skriver (s. 23-24)

"... vi lever i et pengestyrt samfunn. Jeg for min del er glad for at vi lever i et slikt samfunn. Alternativene er som oftest verre. Samtidig er jeg overbevist om at vi trenger en ny forståelse av penger - og det raskt.
... Mange mister også seg selv i pengene."

cover på bokaPengenes funksjon i økonomisk teori er:

  1. Betalingsmiddel
  2. Verdioppbevaring
  3. Verdimålestokk

I tillegg bør økonomisk teori integrere tre andre funksjoner skriver Stoknes (s. 52):

  1. Penger er oppmerksomhet
  2. Penger definerer relasjoner mellom mennesker
  3. Penger er en selvforsterkende ønskegenerator

Om sjelen skriver han (s. 57):

"Sjelen er her. Nå. I den umiddelbart gitte formen - slik den fremtrer for deg."

Sjelen vokser på en annen måte enn pengene, og han skriver på s. 61:

"Tap, nederlag, feil og sårbarhet er ingen trussel mot sjelen. Den vokser vel så mye på feil og mislykkethet som på suksess og heisaturer."

Stoknes sin visjon med boken er at penger og sjel skal bli venner. Samtidig beskriver han en virkelighet der pengene slik de fungerer i dag har tatt helt over. På s. 42 skriver han:

"... Den økonomiske sfære fyller de behov religionene fylte før; den gir en overordnet forståelse av verden, den gir veiledning i vanskelige livsspørsmål, den gir oss oppgaver og foreskirver hva som er riktig handlemåte. Økonomisk ideologi definerer mål (vekst), middel (konkurransekraft) og mening (materiell velferd) for mennesket."

Etter å ha klarlagt litt rundt penger og sjel, beveger han seg videre til å behandle "lykke". Kan den kjøpes? I gjennomsnitt er det sånn at rike mennesker er lykkeligere enn fattige, og at det er høyere andel lykkeligere i rike land. Likevel;

"... Undersøkelser av menneskers lykke synes å bekrefte antagelsen om at så snart du har nok til klær, hus og mat, så begynner hver ekstra krone du skaffer deg å bety mindre." (s. 71)

Dette minner meg litt om aforismen som falt ned i hodet for noen frokoster siden: "Det er jammen ikke enkelt når man har så mye å leve av, at man ikke lenger har noe å leve for!" På økonomispråket ville man si at grensenytten for inntekt er avtagende. Kanskje den til og med er fallende? Det viser seg at vi nådde "lykketoppen" rundt 1970, og at inntektsøkning utover dette nivået verken har gitt mer lykke eller tilfredshet. Dette er jo et kjempeparadoks, og Stoknes skriver (s.73-74):

"... Ingen kan for alvor mene at det er i vår "økonomiske egeninteresse" å forbruke stadig mer av jordens ressurser for å skaffe oss flere ting og penger som verken gir mer lykke eller mer tifredshet.
... Tiden er kommet for å gå fra å pushe lykkepillen til å pushe lykkepolitikken."

Han fortsetter med å beskrive hvordan vi sammenligner oss med andre, og hvor fort vi venner oss til mer. Hva som er nok har vi ikke noe forhold til. I denne forbindelse skriver han om "hedonisk tredemølle". Det beskriver han som et løpehjul hvor man må løpe raskere og raskere i hjulet for å forbli på samme sted. Et utrolig godt bilde! Når møtte du sist noen som hadde god tid?

Stoknes er svært belest, og det ramler inn navn fra en rekke fagområder. Veblen har vi skrevet om her på m24.no før. Andre navn han kommer innom er f.eks. Jung, Keynes, Buber, Garborg, Koranen, Smith, Piaget, Freud, Jefferson m.fl. For de som vil gå videre i materien, så er boka etterfulgt av en svært fyldig litteraturliste. Noteverket er også en god hjelp på veien videre. Boka er i det hele tatt svært grundig, og det er utrolig hva denne mannen vet! Særlig ble jeg imponert over innføringen i gresk gudeverden via pengene!

Dette med lykke ender ut i et forslag om å bytte ut Brutto Nasjonalprodukt (BNP) med Brutto Nasjonallykke (BNI). Han har også spenstige forslag til beskatning (s. 84):

"Kanskje vi skulle prøve et skattesystem med bonus til folk med stabil inntekt?"

Det Stoknes skriver om hvordan penger blir til gjennom kreditt og banker er veldig interessant. Jeg har hovedfag i sosialøkonomi, men her var det mye nytt og spennende. Enten har jeg fulgt dårlig med, eller så er dette ting som er ukjent for folk flest (også studenter i økonomi). I alle fall var det en del aha-opplevelser for meg i denne delen av boka. Blant annet om pengemultiplikatoren - den moderne alkymi. Om kreditt skriver han til slutt (s. 162):

"... Med kreditt kan pengeveksten raskt gå mot uendelig. Men kloden vokser ikke tilsvarende. Eksponentsiell kredittfinansiert kjøpekraftvekst i en begrenset verden, er en kombinasjon som ikke akkurat kan kalles langsiktig."

Dette er virkelig et tankekors... Antagelig er det letter å gjøre noe med dette her på jorda, enn å finne en par tre nye jordkloder i nærmeste fremtid.

Den samme aha-opplevelsen som over hadde jeg når han gjennomgikk renter - den egentlige prisen på penger. Renter sørger nemlig for en massiv overføring av penger fra fattige til rike, og det har jeg aldri tenkt over før. Likevel er det ganske selvsagt, det er jo de rikeste som eier storparten av verdens mest inntektsbringende og rentebærende kapital og eiendom.

For en tid tilbake fant jeg tall som viste at verdens 2% rikeste eier halvparten av verdens ressurser. Halvparten av verdens befolkning eier 1%... Med bruk av renter vil denne forskjellen bare øke. Historisk har Stoknes en fenomenal gjennomgang, og forteller blant annet om Luthers pamfletter mot rentas uvesen...

Mot slutten av boka trekker han frem fire prinsipper i økonomismen som kaster lange skygger:

  1. Pris er alle tings målestokk.
  2. Individer er nyttemaksimerende.
  3. Bedrifter er resultatmaksimerende.
  4. Økonomisk vekst først!

Dette er vel i kortform de samme grunnene som førte til m24.no. Stoknes begrunner hvorfor disse prinsippene kaster lange skygger, og oppsummerer slik (s. 208):

"... Hvis økonomismen tas helt ut, ender vi med 1) et tunnelsyn på hva som teller, 2) å forherlige ethvert konsum, 3) å tillegge produsentene ett ensidig formål, samt 4) å anse all økonomisk vekst som bra så fort den er jevn og balansert."

Pengene må ta hensyn til flere verdidimensjoner, og derfor vil Stoknes ha en overgang fra monoteistisk til polyteistisk tenkning i økonomisk praksis. Økonomismen slik den er i dag øver vold mot både mennesker og natur.

Derfor vil Stoknes innføre en polykapitalisme, der en innfører nye pengesorter i tillegg til den ene vi bruker i dag. Disse skal sirkulere i parallelle, men relaterte markeder. Pengesortene han vil ha i tillegg er SosialKapital og NaturKapital. På denne måten skal kapitalismen bil polyteistisk. Han skriver:

"... Som psykolog vet jeg at mennesket er dypt mangfoldig, og aldri helt tilfreds med bare én intelligensform (Piaget, Gardner), én læringsmåte (Bruner), én drivkraft (Freud), én bevissthetstype (Jung) eller ett mønster å arbeide og leve etter (Chickzentmihaly)." (s. 213)

I dag er det bare det finansielle resultatet som teller, men i en verden med tre pengesorter kunne vi f.eks. gi skattelette til selskaper som har overskudd med SosialKapital og NaturKapital. På denne måten kunne pengene tjene ulike typer formål.

For å illustere poengene har han også et kapittel om KlimaKroner. Det er spennende saker, selv om jeg har litt problemer med å se for meg administrasjonen... CO2-kvoter og handel på individnivå er en besnærende tanke, men hvordan skal det kunne gjennomføres i praksis?

Mot slutten av boka skriver Stoknes (s. 245)

"Hvis penger gir noe å leve av, er det sjelen som gir noe å leve for."

Dette med "vilje til mening" fra Frankl er ikke behandlet av Stoknes, men vi er ganske sikre på at han også kjenner sin Frankl.

Stoknes har også rikelig med motforestillinger selv, men kaster frem disse idéene om nye kapitalsorter for kritisk belysning. Vi tror det kan komme mange spennende dialoger, oppgaver, artikler og debattmøter ut av denne boka. En etterlysning av et utvidet verdigrunnlag i det offentlige rom har vi hatt på plakaten i over ett år her på m24.no. Da er det deilig å se at det finnes svært konstruktive bidrag! Dette er ei bok som mange bør ønske seg under juletreet - den er helt klart mat for sjelen! Meningsløs shopping frem mot jul er jo vanlig, men her har du mulighet til å gi en gave med mening!


Per Espen Stoknes har også skrevet en bok om "Sjelens landskap". Den er utsolgt fra forlaget, men kan lastes ned fra Internett.

Stoknes skrev hovedoppgave ved inst. for psykologi ved UiO i 1994. Denne hadde tittelen "Økopsykologi. Fra et intrapsykisk selv til et økologisk selv." Den kan også hentes ned fra Internett.

Begge disse tekstene ligger på nettstedet naturliv.no.

Per Espen Stoknes har også egen hjemmeside.

Boken vi har anmeldt her har følgende referanse:
Stoknes, Per Espen (2007) Penger & sjel. En ny balanse mellom finans og følelser. Flux Forlag

Boken kan kjøpes direkte fra forlaget.