Hvorfor er det viktigere å ha uendelig mange valg, enn å ta noen av dem? Husk, å ikke velge er også et valg...


Om norsk våpeneksport

Norge er kjent som fredsnasjon, og for mange er det derfor litt av et sjokk at vi er såpass aktive på andre siden av bordet også. Visste du for eksempel at Norge er verdens største våpeneksportør hvis vi korrigerer for folketall? I denne artikkelen kan du lese en del både overraskende og skremmende fakta.

Penger:

 • Verdens totale militære forbruk ligger i dag på omtrent 936 milliarder dollar i året.
 • Omtent 50% av dette går til innkjøp av nye konvensjonelle våpen.
 • Verdens totale våpenhandel ligger altså på omtrent 470 milliarder dollar i året.


Perspektiv:

 • 936 milliarder amerikanske dollar er 18,7 ganger så mye som FNs kommisjon for bærekraftig utvikling mener trengs for å nå FNs tusenårsmål for utvikling.
 • For ti milliarder dollar i året vil man kunne sikre universell grunnskoleutdanning i hele verden.
 • Våpen er verdens nest største handelsvare etter narkotika, og verdens største lovlige handelsvare.
 • For 3 milliarder dollar i året kan man medisinere 22 millioner AIDS-pasienter.
 • Hvert minutt blir et menneske drept av “lette våpen”.
 • Det produseres årlig nok ammunisjon til å drepe alle mennesker i verden to ganger.

Fredsnasjonen Norge:

 • I handelsvolum ligger Norge på en ellevte plass på lista over de største våpenhandlerne i verden.
 • Norge ligger øverst på lista over de største våpeneksportørene i forhold til folketall.
 • Norge er altså en betydelig aktør i våpenindustrien og våpenhandelen, og eksporterte i 2002 våpen til en samlet verdi av 2,3 milliarder kroner.
 • Rett før den folkerettsstridige krigen mot Irak eksporterte vi våpen for over 3 milliarder. Økningen kom hovedsakelig som en følge av at vi solgte store mengder MK211-ammunisjon til USA og Australia. MK211-ammunisjon er ulovlig å bruke mot soldater, da den eksploderer i kontakt med mennesker. Australske millitære myndigheter bekreftet at disse skulle brukes mot mennesker og maskineri. Denne ammunisjonen var produsert på Raufoss.
 • I løpet av de to første månedene av 2003 (rett før Irak-krigen) importerte USA alene norske våpen for nesten 30 millioner kroner.

Fattigdom og våpen:

 • De fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd - USA, Storbritannia, Russland, Frankrike og Kina - står for 85% av verdens våpeneksport.
 • 66,7% av denne eksporten går til land i Sør.
 • I 1994 anslo man at 20% av u-landsgjelda skyldtes kjøp av våpen. Dette er allikevel lite hvis man sammenlikner med problemene som følger av kriger og konflikter ført med disse våpnene.

Problemet med våpensalg til allierte:
NATO-landene og Norden kalles Gruppe 1, og Norge regner disse landene for sine
nærmeste allierte.

 • Det finnes lite åpenhet i våpenmarkedet, så det er vanskelig å avsløre handler som strider mot myndighetenes vilje. Eksemplene er derfor få, men man vet at problemene er langt mer omfattende. Det kan sammenliknes med et isfjell der kun en liten del avsløres og er synlig over overflaten. Dette fører til det ikke finnes noen effektiv måte å kontrollere våpeneksport til tredjeland på.
 • Norge stiller ingen krav til kontroll av våpeneksport til Gruppe 1-land. Gruppe 1-landene kan derfor gjøre hva de vil med norske våpen. Dette betyr at når Norge selger våpen til f.eks. USA eller Tsjekkia (noe vi gjør i stor skala) har vi ingen garanti for at disse ikke blir solgt videre til f.eks. Israel eller Colombia, der umenneskelige overgrep og undertrykking finner sted hver dag. Eksempelvis har Israel fått tak i 52 MLRS-rakettsystemer som skyter ut klasebomber. Disse rakettsystemene har en feilrate på 16%, og skyter ut 644 sprengladninger hver gang, noe som betyr at 103 bomber blir liggende udetonerte på bakken for hver avfyring. Deler til disse (rakettbeholderne) ble produsert i Lier Kommune av Kværner Eureka, et datterselskap av Aker Kværner. Et annet eksempel er da USA på 80-tallet eksporterte norske raketter til El Salvador og Nicaragua og borgerkrigene der. Dette ble først avslørt da en fotojournalisk klarte å fotografere rakettene.
 • Norge har et lovforbud mot å selge våpen og ammunisjon til ”områder der det er krig eller krig truer, eller det er fare for borgerkrig”. Allikevel solgte vi Våpen til USA, Storbritannia og Australia rett før og under krigen mot Irak, som norske myndigheter bedømte som folkerettsstridig.
 • Med andre ord eksporterer trolig Norge indirekte våpen til en rekke land vi gir bistand til eller generelt mener vi ikke burde sende våpen til. Dette bidrar til å undergrave norsk bistandsarbeid og forverre situasjonen i land vi ønsker å hjelpe. Blant landene våre allierte eksporterer våpen til er Eritrea, Elfenbenskysten, Sierra Leone, Sri Lanka, Kongo, Zambia, Zimbabwe, Iran, Israel, Colombia, Nepal, Filippinene, Mosambik, Tanzania, Uganda, Bangladesh og mange flere.

Fakta er presentert av Juventes politiske utvalg, og de har brukt PRESS og Norges Fredsråd som kilder. Det er ikke bare disse organisasjonene som er opptatt av våpen. Kirkens Nødhjelp og Amnesty har utarbeidet en våpenrapport. Den kan du laste ned her.

Litt før m24.no så dagens lys, produserte Erling Borgen dokumentaren "Et lite stykke Norge". Det førte til voldsom debatt i media, og kringkastingssjefen valgte til slutt å stoppe visning av filmen på NRK. Filmen avslører hvordan Norge og norske selskaper er involvert i krig og terror.

Filmen ble kåret til "månedens sak" i Journalisten 6/2006. Det siste spørsmålet til Borgen i et intervju i forbindelse med kåringen er: Hva er det som har vært så vanskelig? Til dette svarer Borgen:

"Motkreftene, norsk våpenindustri og norske politikere, har vært sterke og motstanden har bestått av taushet. Jeg har for eksempel forsøkt 11 eller 12 ganger å få Aker Kværner i tale. Både Kjell Inge Røkke, Inge D. Hansen og informasjonssjefen. De ville ikke. Men jeg vet at de har kontaktet kringkastingssjefen to ganger om saken."

Det blir spennende å følge denne saken videre. Av saken ovenfor ser vi at "Norge som fredsnasjon" i beste fall er unøyaktig.

Oppdatert 18. april 2006