Hvorfor er det viktigere å ha uendelig mange valg, enn å ta noen av dem? Husk, å ikke velge er også et valg...


Syklosofi
Tatt av Meningen

For drøye to år siden la Jan Terje Voilaas fra Kristiansand ut på en lang sykkeltur. 540 dager senere var han tilbake i den lille og rike byen helt sør i ett av verdens rikeste land. Han har nå gitt ut bok, og har definitivt noe å lære oss fra sin ferd jorda rundt.

Hele 35 land var han innom på veien, og mot slutten av ferden blir han syklosof. Han blir opphavet til det han kaller sykosofi. Om dette skriver han i boka (s. 309):

"Syklosofi forutsetter at man sykler alene, at man i perioder oppsøker ensomhet, slit og lengsel og at KISS-prinsippet (Keep It Simpel Stupid) gjennomsyrer alt man gjør. Jo enklere, jo bedre. Jo enklere liv, jo større tanker. Leve enkelt og tenke stort.
Tre andre sentrale elementer i syklosofi er positiv tenkning, godt humør og mye humor."

Cover på bokaVi ser at syklosfien underbygger mye av det vi forsøker å fremme her på m24.no. I de 49 essayene som utgjør boka "Absolutt lykkelig", får vi mange andre perspektiver på tilværelsen. Blant annet blir Iran fremstilt ganske annerledes av Voilaas, enn det vi er vant til fra tabloidene her oppe på berget. Boka er krydret med massevis av øyeblikksbilder og spennende historier fra hele verden. I USA gjør han seg mange tanker om forbruk og konsum. At konsumet i USA nå nærmer seg en grense - det går ikke an å bli rikere, større, sterker, lengre, høyrere og raskere (jfr venstre spalte). Der de kan få til ytterligere vekst er selvfølgelig våpenindustrien, og hans kriver videre (s. 241):

"Produksjon av krigsmateriell er og har lenge vært USAs så vel som verdens største og mest lønnsomme næringsgren. Landets eget forsvar vil koste ikke mindre enn 2800 milliarder kroner bare i 2005. En vesentlig del av dette er våpenkjøp som igjen utgjør en betydelig andel av de 5440 milliarder kroner denne industrien årlig omsetter for globalt. Mange millioner amerikanske arbeidsplasser er utvilsomt direkte og indirekte knyttet til våpenindustri og krigsrelaterte produkter."

Motivasjonen for å dra ut i verden var sikkert mangfoldig, men Voilass nevner blant annet meningsløshet. Vel tilbake her nord opplever han at meningsløsheten har forsterket seg, og han sier opp sin gamle jobb som økonom. Etter en foredragsturne drar han tilbake til Tibet, for å drive hjelpearbeid der. Dette er hans pris for å søke mening i tilværelsen, og vi håper at han har funnet noe å spinne videre på i Asia.

I alle fall har han nå etablert "The Shambala Connection", som skal være et gratisarbeidende bindeledd mellom giver og mottaker. Inntektene fra salget av boka "Absolutt lykkelig", går uavkortet til humanitære prosjekter. Slikt står det stor respekt av, og vi ønsker Jan Terje Voilaas lykke til! Kanskje heter hans neste bok "Syklosofi"?

Tilbake til forsiden.