Hvorfor er det viktigere å ha uendelig mange valg, enn å ta noen av dem? Husk, å ikke velge er også et valg...


Homo ludens:
Det lekende mennesket

Lek er kanskje ikke så produktivt, og økonomene vil nok si at det senker ”arbeidskraftens grenseproduktivitet”. Vi her på m24.no er mer opptatt av MENING og LIV enn penger og produktivitet. Da blir leken en viktig aktivitet. Leken har både egenverdi, og verdi for andre områder i livet. Mye lek er også helt frikoblet fra pengeveldig, og er tilgjengelig for ALLE! Når lå du sist på magen til noen? Gikk barbeint i det duggfriske morgengresset? Hoppet baklengs over gangfeltet?

Leken gir oss en rustning til å gå gjennom livet, og uten lek blir et menneske ekstra sårbart. Det lekende mennesket gleder seg over små ting i hverdagen, og trår litt utenfor allfarvei – selvfølgelig uten å skade andre. På denne måten kan du lage DITT spor gjennom LIVET.

Her er noen kjennetegn ved de som har en lekende holdning til livet:

 • Undrende, søkende og åpen
  Hos et lekende menneske er det ikke nødvendigvis sannheten det som flertallet mener. Det lekende menneske undrer seg over hvorfor tingene er som de er. Her på m24.no er det markert med NFV (Nyheter Fra Virkeligheten) på en del saker. Her lanseres andre perspektiver og økt fokus på saker som er lite kjent.
 • Sansende, følende og helhetssøkende
  Vi er mest opptatt av hodet i vårt samfunn, og glemmer fort at vi også er kropp og ånd. Dette fører til ubalanse og sykelighet. Gjennom leken tas HELE mennesket i bruk, og det blir bevisst alle sine sider.
 • Fysisk aktiv, søker mestring
  Lek forutsetter i veldig mange tilfeller fysisk aktivitet og mestring av bevegelser. Dette har stor verdi i seg selv, men også i et folkehelseperspektiv. En halv time fysisk aktivitet om dagen er med på å redusere faren for alvorlige sykdommer drastisk.
 • Sårbar
  Gjennom leken oppdages sårbarheten, og det lekende mennesket er klar over sin sårbarhet. Denne bevisstheten ruster det i møtet med livets utfordringer.

Det var noen kjennetegn ved de mennesker vi kan kalle ”Homo ludens”. Her er noen kjennetegn ved selve leken:

 • Den fokuserer på væren, og engasjerer hele mennesket.
 • Lek er en aktivitet som gir tilfredsstillelse i seg selv (den har egenverdi – såkalt autotelisk).
 • Den er frivillig, og motivasjonen kommer fra en selv. Vi snakker om indre motivasjon, i motsetning til ytre (for eksempel penger og berømmelse).
 • Leken oppstår spontant, og er ikke målrettet.
 • Den oppøver evnen til å undres, og gjennom det læring.
 • Skaper glede, spenning og mestring.
 • Leken gjør at vi kan miste kontrollen – den er en naturlig rus.
 • I leken får vi være ”på liksom”, men det kan likevel gi oss svar, lærdom og perspektiver. Kanskje til og med visdom?
 • Leken er ikke avhengig av ytre belønning.
 • Lek er feiring av LIVET!

Det skulle ikke være vanskelig ut i fra dette å se at leken inneholder masser av kvaliteter, og at disse ikke er så lett å måle direkte i penger. Likevel har de stor verdi! Vi kunne selvsagt gitt mange eksempler her, men overlater det heller til deg. Tenk litt på hva leken kunne tilført ditt liv!

En av kvalitetene ved leken vi ikke tenker så ofte på er undringen. Refleksjonen over livet, og hvorfor ting blir som de blir. Vi følger alle et spor gjennom livet, men aldri identiske spor. Behovet for fellesskap er der bestandig, samtidig som hver enkelt av oss er unik. Undring over dette førte til følgende dikt.

Å sette spor...
Vi følger alle et spor gjennom livet.
Noen følger 4-felts motorvei, andre følger sin egen sti.
Noen ganger er det flatt og fint, andre ganger kupert og kronglete.
Noen spor er gode, andre vonde.
Alle sporene preger vårt liv.
Glede, sorg, forelskelse og angst er alle sammen deltagere på livets vei.
På stranda, i gjørma og på snøen kan vi følge andres spor.
Det er ikke så lett.
Enten er vi for små, og det blir for langt mellom skrittene.
Eller vi er for store, og passer ikke inn i sporene.
Noen spor er tunge, med dype avtrykk.
Andre er lette, nesten usynlige.
Alle er vi forskjellige, og lager forskjellige spor.
Noen spor kunne vi vært foruten.
Andre spor er vi stolte av.
Alle er de deler av våre liv.
Vi kan ikke gå de på nytt, men vi kan endre retning.
Holde oss til de sporene vi er stolte av – som er våre egne.
Endre kursen på de spor vi kunne vært foruten.
Det er vårt liv.
Våre spor.
Derfor;
Sett spor!
Dine spor!

Fotspor på vei ut til Lindisfarne

Ta derfor leken i bruk for å lage dine spor gjennom livet! Du blir ikke nødvendigvis noen særing av den grunn. Vi er nemlig mange som gjerne vil ha en litt mer Homo ludens-holdning til livet! Kanskje gir det dårligere produktivitet, men det er neimen ikke sikkert. I alle fall ikke på lang sikt! Dessuten skal vi ikke glemme vår kjære Arne Næss (selverklært Homo ludens) sine kloke ord:

"Den forestillingen om levestandard vi har i dag involverer fantastisk mye som ikke trengs. Vi må legge oss på en lavere levestandard, men med like høy eller høyere livskvalitet. Det kan ta tid, men vi må gå i den retningen."

Denne teksten er et utdrag av et lysbildeforedrag Lars Verket holdt i Lund kirke desember 2005.