peregrinus - fremmed

Dette med horisont, himmel og jord er veldig spennende. I samtale med William R. Glad (www.kunstglad.no) dukket dette opp igjen, og han hadde til og med skrevet en vakker tekst om temaet:

Horisonten er en strek som ikke finnes.
Du ser den.  Den er der.
Men du når den aldri -
for den eksisterer ikke.
Når du kommer dit,
er den ikke der.

Og allikevel relaterer hele vårt liv seg
til denne merkelige streken
- som ikke finnes -
streken som er grensen
mellom jord og himmel.

Er det kanskje slik, at det
egentlig ikke er noen grense
mellom himmel og jord ?

William ga meg også noen linjer av "ukjent" som omhandler samme tema:

Livet er evig
og døden bare en
horisont

Og en horisont
er bare grensen
for vårt syn

 

lars@peregrinus.no