Homborsund fyr, Grimstad

Pressebilder

Her er noen pressebilder som kan brukes i forbindelse med omtale av padleguide for Dalane. Trykk på bildet for å laste ned bilde i trykk-
kvalitet. Bildene merkes:
Foto: padleguiden.no

Forside
Dette er coveret på den nye boka om Dalane som kom i november 2010. Bilde er fra Nodlandsvatn.
Forfatteren i gummibåt

Her er forfatteren - Lars Verket - i en litt uvant farkost. En gummibåt. Lilandsvatnet og vannene rundt ble utforsket i slike båter.

NB: Foto: Øivinn Bruce

Leir - Gloppedalsura

Denne leiren ligger i bunnen av Gloppedalsura, og ligger ved Indre Vinjevatnet.
Stille vann
Feltarbeidet i vannene langs Buveien bød på svært stille vann.
Lille Prestskjær fyr
Guiden inneholder også beskrivelser av to havstrekninger. Her ser vi Lille Prestskjær fyr på strekningen mellom Sogndalstrand og Nesvåg. Også Eigerøya rundt er dekket i guiden.

Tilbake til padleguiden.no