H i m m e l j o r d e n

Per Ingvar Haukeland skrev boka "Livsfilosofi" sammen med Arne Næss i 1999. I 2008 ga han ut "Dyp glede - Med Arne Næss inn i dypøkologien". Året etter ga han ut "Himmeljorden" på Kvekerforlaget. Bak på boka står det blant annet:

"Jeg bærer på en uro for framtiden til livet på kloden, for hvordan vi behandler våre medskapninger og vårt felles hjem, men jeg ser også en lysning i uroen der kvekere bidrar med eksempler for en bærekraftig fremtid."

Per Ingvar Haukeland

I boka skriver Haukeland om hvordan kvekere over hele verden engasjeres til å vise omsorg for kloden gjennom de de sier og gjør. Her finner vi blant annet en "dybdeøkologisk plattform" som også er gjengitt i bloggen til Lars Verket.

Boka kan bestilles fra Kvekerforlaget og koster 250,- + porto.

I løpet av januar kommer også et par av kapitlene i boka til å bli publisert her, slik at du kan få en prøvesmak av himmeljorden. Himmeljorden er et uttrykk for sammenhengen mellom Det av Gud i mennesket og Det av Gud i naturen.
Per Ingvar Haukeland var med i programmet "Ut i naturen" på NRK1 5. januar.

Bokcover