Levestandard og livskvalitet

Disse to begrepene flyr om hverandre i valgkampen. I reduksjonspartiet er det stor forskjell på disse to – det så også avdøde Arne Næss sr tydelig:

“Den forestillingen om levestandard vi har i dag involverer fantastisk mye som ikke trengs. Vi må legge oss på en lavere levestandard, men med like høy eller høyere livskvalitet. Det kan ta tid, men vi må gå i den retningen.”

Levestandard måles i “kroner pr. innbygger”, og sier svært lite om hvordan folk faktisk har det. En slik målestokk gjør også at bare EN kan ha høyest levestandard. Både i et land og globalt. Hvis vi ikke ser for oss en komplett kommunistisk konspirasjon… Det er også slik at hvis noen skal ha mer, så får noen mindre.

Livskvalitet har helt andre kjennetegn. Dette begrepet prøver å fange opp hvordan folk faktisk har det. Av naturlige grunner er dette vanskeligere å telle opp enn penger, men går på om folk føler seg trygge, har god helse osv. Ved å vektlegge livskvalitet kan faktisk ALLE i et samfunn ha det bra – ingen troner på toppen av livskvalitetsskalaen. I et slik samfunn behøver heller ikke noen å få minde hvis andre får mer. Livskvaliteten øker faktisk ved at den deles!

Tenk på dette neste gang politikerne legger ut om “levestandard” og “livskvalitet”!

Dagens levestandard i Norge fordrer at vi finner et par-tre flere jordkloder om noen tiår (hvis alle skal leve som oss). Ved å fokusere på livskvalitet kan vi få det bedre, selv om vi drastisk reduserer levestandarden. Dette er Næss inne på i sitatet ovenfor, og Øystein Dahle har også sagt (fritt sitert):

“Vi må redusere vårt materielle forbruk til 10%, ikke MED 10%!”

Ergo er det viktig å stille spørsmål ved en økonomisk vekst som vokser og vokser og vokser. Uten at livskvaliteten øker, snarere tvert i mot…

Siden Brundtland-kommisjonens rapport har man snakket om at “vekstens sammensetning må endres”, men svært lite om hvordan dette skal gjøres i praksis.

2 Responses to “Levestandard og livskvalitet”

  1. Kjempefin blogg 😀

  2. Lars says:

    Takk for det! Håper å blåse litt liv i den igjen før valget i 2013!

Leave a Reply