Hva vil reduksjonspartiet.no?

Mange spør om programmet til reduksjonspartiet. Hovedgrunnen til at dette nettstedet er opprettet i valgkampen til Stortinget 2009 er følgende: Dagens livsstil og økonomiske system er IKKE bærekraftig. Sannsynligheten for å finne 2-3 nye jordkloder er liten! Derfor er reduksjonspartiet ment som en ydmyk invitasjon til de poltiske partiene. Ta noen skikkelige politiske GREP for en bærekraftig framtid. Vi er mange som vil støtte opp under dette! Hvilke grep – både store og små – må vi finne ut i fellesskap. Gi gjerne kommentarer på hva DU mener er viktig!

Dessverre er jo ikke reduksjonspartiet.no et parti i tradisjonell forstand, men en aksjon for å få fokus på ressurbruken i den rike verden. Her er dessverre alle partiene helt enige, og det er veldig synd. De Grønne har vært innom disse sidene, og fortalt at de er enige i det som skrives på disse sidene. Vi synes det er kjempebra, men de hadde altså 1,1% på siste måling…

Vi tror det er MANGE MANGE flere som deler oppfatningen om at reduksjon av ressursforbruk er viktig. Mange av de som har meldt sin interesse for reduksjonspartiet.no på facebook tilhører partier representert på Stortinget. Vi må synliggjøre at vi er mange!!!

Reduksjonspartiet.no har sitert Øystein Dahle og FN som sier at ressursforbruket må ned til 10% av hva det er i dag. Slike tall er vanskelige å ta inn over seg, og vårt hovedanliggende er å skape refleksjon rundt dagens ressursforbruk. Absolutt alle i den rike verden kan redusere noe på sitt forbruk, og antagelig få høyere livskvalitet. Hva som reduseres inviterer vi hver enkelt til å avgjøre. Noen bor og jobber slik at sykkelbruk påfører lite ulempe – snarere tvert i mot. Andre kan finne sine ting. Sammen kan vi hjelpe hverandre til å gå i rett retning! Derfor er reduksjonspartiet.no et innspill i debatten som kan støttes av både Jørgen Hattemaker og Kong Salomo!

2 Responses to “Hva vil reduksjonspartiet.no?”

 1. Noe av de viktigste oppgavene vi i dag har, er å produsere for fremtiden. Med det mener jeg utvikle eksisterende fremkomstmidler til å bli mer miljø- og menneskeligvennlige. Men i denne prosessen er det viktig å ha tunga rett i munnen. Det er lett å skape nye behov for nye duppeditter som vil slett ikke har bruk for akkurat nå.
  Mobiltelefon- og dataprodusenter kappes om å lage nye tilbud til oss forbrukere. Utviklingen har gått rivende fort. Ikke før er vi blitt avhengige av de gode redigeringsmulighetene på denne Iphonen, så produseres nye muligheter vi “bare må ha”.
  La oss nå stoppe opp noen år, lære oss å klare oss med det vi har. Vi skal ikke slutte å utvikle, men vi har per dags dato nok med å forbedre de varene som allerede produseres. Og vi trenger tid til å tilpasse vår bruk av alle nye muligheter i forhold til de gode samtalene øye til øye, venn til venn.
  Vi trenger ikke økt levestandard, bare en justeringer på den vi har, slik at alle får en god levestandard og økt livskvalitet.

 2. Thomas says:

  Synes at Arne Næss sine 8 punkter i dypøkologien er verdt å få med seg. Om man tenker igjennom hvert punkt, så ligger det mye fornuftig bak. Punkt 4 er igrunn etter manges mening altfor kontroversiell. Men det er allikevel veldig sant.

  1. Utfoldelse og velferd for alt menneskelig og ikke menneskelig liv på jorden har en verdi i seg selv som er uavhengig av nytteverdi for menneskelige formål.

  2. Rikdom i variasjon og mangfold bidrar til å virkeliggjøre disse verdiene og har også verdi i seg selv.

  3. Mennesket har ingen rett til å redusere dette rike mangfoldet med mindre det gjøres for å tilfredsstille vitale behov.

  4. Velferd og trivsel for mennesket er forenelig med en betydelig nedgang i befolkningstallet. For velferd og trivsel for ikke-menneskelig liv kreves det en slik nedgang.

  5. Menneskenes nåværende inngrep i den ikke-menneskelige naturen er hemningsløs og uten måtehold, og dette forverres hurtig.

  6. Dette innebærer en omlegging av politikken som vil berøre grunnleggende økonomiske, teknologiske og ideologiske strukturer.

  7. Den ideologiske endring vil være å oppvurdere livskvalitet heller enn å knytte an til økende levestandard.

  8. De som slutter seg til de foregående punktene har en forpliktelse til, direkte eller indirekte å prøve å virkeliggjøre nødvendige forandringer.

Leave a Reply