Teknologi som frelse og metastase

Mange av de problemene vi står overfor skal løses med teknologi – gjerne teknologi vi ikke har men kanskje får. Særlig gjelder dette på klimaområdet. I denne artikkelen viser vi teknologiens to sider, og at det er en tredje vei – REDUKSJON!

De aller fleste ser på teknologi som frelse (definert som løsning) på de fleste problemer. I forhold til klima, så skal vi få mer energieffektive biler, datamaskiner og annet forbruksutstyr. Heldigvis skal vi slippe å gjøre noe med handlingene våre…

Teknologiens metastase-funksjon er det mindre fokus på. Naturlig nok. Metastase er betegnelsen på hvordan kreft brer seg i kroppen – ukontrollert. I mange tilfeller er det et godt bilde på hvordan teknologien inntar livene våre. Hvem hadde trodd for 3 år siden at langt over en million nordmenn ville vært på Facebook? Ikke nok med at vi tar nye teknologier i bruk, men bruken er sterkt voksende. Dermed er ikke teknologi løsningen på alt – vi må også forbruke mindre.

Se på bilparken. Mange av partiene er enige om at den må byttes ut med nye og energieffektive biler. Det høres besnærende ut, men bare hvis kjørelengden er den samme. Samtidig bygges det ut veier i stor skala, og shoppingkulturen til kjøpesentre og langreist fritid til hytter øker kjørelengden. Hvis bilene blir 20% mer energieffektive, og vi kjører 50% mer – så sier det seg selv at vinningen forsvinner med god margin. Tar en samtidig nybilsalget i Kina og India med i bergningen, så ser en at etterspørselen etter energi fremover blir formidabel… Det er altså ikke nok med ny teknologi – vi må rett og slett reise MINDRE – det vil reduksjonspartiet! Reduksjon kan en starte med I DAG, det er GRATIS og trenger ikke NY TEKNOLOGI.

Vi vil ha fokus på kortreiste arbeidsplasser, kortreist mat og innholdsrik fritid i nærmiljøet!

8 Responses to “Teknologi som frelse og metastase”

 1. Tore Bergum says:

  Sjekk Miljøpartiet Dei Grøne, mdg.no, gjerne kap 1 avsnitt 1 i prinsipprogrammet!

 2. Lars Verket says:

  Fant ikke noe prinsipprogram på de sidene – har du en link?

 3. Lars Verket says:

  Jens Stoltenberg er et godt eksempel på at vi bare kan kjøre på, og så kommer teknologien som en reddende engel:
  http://www.aftenposten.no/klima/article3237476.ece

  Det kan godt være, men reduksjon kan vi starte med NÅ!

 4. Her er linken til MIljøpartiet De Grønne og vårt prinsipp programmet.
  Vi har endret nettsiden i det siste. Derfor linken først ikke var riktig…..

  http://www.mdg.no/politikk/prinsipprogram/
  http://www.mdg.no/politikk/prinsipprogram/hovudprinsipp/

  Som du ser mener du det samme som oss. Vi er aktive i hele verden, er med i Eu-parlamentet, og MDG har 1,1 prosent på målingene her i Norge for tiden.

 5. Lars says:

  Tusen takk Brynmor – dette skal studeres!

  Her er 1.1. i Prinsipprogrammet:

  1.1 Økologisk bærekraft

  Mennesket legger allerede beslag på store deler av jordens areal og naturressurser, noe som truer fred, velferd og selve eksistensen til mange medmennesker samt en rekke andre arter. Økologien – læren om samspillet i naturen – viser at vi blir mer sårbare jo flere mennesker vi er og jo større forbruk hver og en har. Teknologiske framskritt kan i noen grad veie opp for dette, men Miljøpartiet De Grønne legger føre var-prinsippet til grunn, og hevder at den eneste farbare veien er både å stabilisere folketallet, redusere forbruket og forbedre teknologien. Miljøpartiet De Grønne mener også at mennesket, som den sterkeste parten i møte med andre dyr, er etisk forpliktet til å behandle dyrene med høy respekt for deres behov og naturlige livsførsel.

 6. Eivind M. says:

  I feks Sverige har Miljøpartiet De Grønne stor tyngde og troverdighet, mens i Norge oppfattes de (iallefall i min omgangskrets) som en gjeng som primært jobber for legalisering av hasj.

  Det er mulig dette har endret seg siden sist jeg hørte noe fra dem, men i alle tilfeller synes jeg det er synd at et miljøalibi som MDG ikke er/blir tatt mer seriøst enn som så.

  Vi trenger et skikkelig miljøparti i Norge også.

 7. Lars Verket says:

  Fant et avsnitt i en artikkel Thomas Chr. Wyller skrev i Dag og Tid 10.11.06 om bl.a. Statoil. Her heter det:

  “En rekke tiltak treffes for å redusere forurensningen. Fra kontroll med oljeutvinningen til kildesortering og fjerning av bananskall i parken. Men et hovedpremiss er uberørt: Vekstpolitikken skal fortsette og vårt forbruk ikke reduseres. En drøm er felles for beslutningstakerne: “A TECHNOLOGICAL FIX” (min kapitalisering) vil en gang løse krisen. Den drøm som i årtier har vært et skalkeskjul for vekstens talsmenn.”

  OG, som er en et skalkeskjul for et samlet Storting. Dessverre…

 8. Brynmor Evans says:

  Til Eivind M: Ja mange har fordommer mot andre partier. Det er vel en oppfatning flere andre har siden de ikke setter seg i alt av politikken vår, men bare det som kan tolkes negativt 🙂
  Hvis man spør en AP-velger om hva Frp står for er muligheten til stede for at mest negativt kommer frem enn positivt 🙂

Leave a Reply