Hva RP vil ha frem i debatten

August 31st, 2009

Problemstillingen RP gjerne vil ha høyt på dagsorden i valgkampen er følgende: Hvis vi fortsetter som i dag (med øk.vekst som leveregel, og stadig høyere inntekt/forbruk) så m vi enten:

  1. Finne 2-3 nye jordkloder.
  2. Nekte det store flertallet av kloden vår livsstil
  3. Endre livsstil (evt. sette all vår litt til teknologien)

Vi i reduksjonspartiet.no vil gjerne komme med en ydmyk invitasjon til alle de politiske partiene (representert på Stortinget) om å tenke ut andre måter å leve livet på. Reduksjon er et viktig stikkord, og vi er mange som er villige til reduksjon av materielle ressurser. Samtidig tror vi på at livskvaliteten kan øke!
Teknologi bør også være EN DEL av løsningen, men ikke hele.

Hva vil reduksjonspartiet.no?

August 25th, 2009

Mange spør om programmet til reduksjonspartiet. Hovedgrunnen til at dette nettstedet er opprettet i valgkampen til Stortinget 2009 er følgende: Dagens livsstil og økonomiske system er IKKE bærekraftig. Sannsynligheten for å finne 2-3 nye jordkloder er liten! Derfor er reduksjonspartiet ment som en ydmyk invitasjon til de poltiske partiene. Ta noen skikkelige politiske GREP for en bærekraftig framtid. Vi er mange som vil støtte opp under dette! Hvilke grep – både store og små – må vi finne ut i fellesskap. Gi gjerne kommentarer på hva DU mener er viktig!

Read the rest of this entry »

Ressursforbruket ned til 10%

August 24th, 2009

Vi har tidligere sitert Øystein Dahle på dette med at ressursforbruket i den rike delen av verdeen må ned til 10% av dagens nivå. Da snakker vi reduksjon! Dette er ikke tatt ut av løse luften, men er hentet fra 2000-utgaven av Globale Enviroment Outlook fra UNEP. Formuleringen finnes også igjen i Stortingsmelding nr. 19 (2002-2003) En verden av muligheter – globaliserings tidsalder og dens muligheter.

Read the rest of this entry »

Økonomisk vekst er ikke svaret!

August 22nd, 2009

I valgkampen går det stadig igjen at vi kan ha økonomisk vekst. Den må bare ikke ha den sammensetningen den har i dag? Mer av veksten må være såkalt ikke-materiell. Det er lettere sagt enn gjort, og i Aftenposten Innsikt (7/2009) var det noen flotte artikler om dette. Blant annet skriver Kate Soper:

“Men det finnes rikelig med bevis på at dagens jobbdominerte og materielt tyngende overflod ikke gir oss gode liv, og at det å gå over til et mer bærekraftig samfunn hvor vi jobber og produserer mindre, faktisk vil gjøre oss lykkeligere.
For eksempel er det påvist at andelen av yrkesmessig sykelighet og depresjon henger sammen med hvor mange timer vi jobber, og så snart et visst inntektsnivå er oppnådd, korrelerer ikke ytterligere rikdom med økt lykke.”

Read the rest of this entry »

Utfordring til partiene

August 21st, 2009

ReduksjonsPartiet stiller dessverre ikke til valg, men vil gjerne utfordre partiene til å forklare hvordan de skal finne flere jordkloder på litt sikt. Norges økologiske fotavtrykk er ikke bærekraftig, og en omstilling av vekst og forbruk må til. Hvordan vil ditt parti løse dette? Legg igjen kommentar.

Teknologi som frelse og metastase

August 21st, 2009

Mange av de problemene vi står overfor skal løses med teknologi – gjerne teknologi vi ikke har men kanskje får. Særlig gjelder dette på klimaområdet. I denne artikkelen viser vi teknologiens to sider, og at det er en tredje vei – REDUKSJON!

Read the rest of this entry »

Levestandard og livskvalitet

August 21st, 2009

Disse to begrepene flyr om hverandre i valgkampen. I reduksjonspartiet er det stor forskjell på disse to – det så også avdøde Arne Næss sr tydelig:

“Den forestillingen om levestandard vi har i dag involverer fantastisk mye som ikke trengs. Vi må legge oss på en lavere levestandard, men med like høy eller høyere livskvalitet. Det kan ta tid, men vi må gå i den retningen.”

Read the rest of this entry »

Reduksjonspartiet vil noe annet enn de andre!

August 19th, 2009

Vi er midt inne i Stortingsvalgkampen 2009, og på ett vesentlig område er ALLE partiene like. De vil ha mer! Mer penger, flere ting, vekst i alle sektorer. Til nød kan de strekke seg til at “vekstens sammensetning må endres” (finansminister Halvorsen til “Folkevett”), men der slutter det. Med en slik politikk må de andre partiene om noen tiår spa fram et par nye jordkloder. Vi i Reduksjonspartiet (RP) ser på dette som lite sannynlig, og vil heller begynne å redusere NÅ. Da kan vi kanskje få noe i stedet som er bærekraftig og ønsket. Øystein Dahle er jo kjent for sitatet:

Vi er tingrike, men tidfattige!

Litt færre ting, mer tid! Tiden kan brukes til noe som er bærekraftig, og på denne bloggen vil det etterhvert komme mange gode forslag!